Miljö

Däckcentrum jobbar aktivt för en bättre miljö. Från och med september 2009 är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001 och vi jobbar även efter ett kvalitetsledningssystem.  Detta borgar för att våra rutiner och system är de bästa ur miljösynpunkt. Läs vår kvalitets- och miljöpolicy här. 

cetifikat

”Allt som görs på Däckcentrum skall utföras så att våra kunder kan vända sig till oss med förtroende och därför återkommer som utomordentligt nöjda kunder. Resultatet av vårt kvalitets- och miljöarbete skall skapa goda förutsättningar för hållbar affärsutveckling och för vår konkurrenskraft samt förebygga förorening.

Vi skall uppfylla gällande lagar och bestämmelser. Genom ständiga förbättringar är vårt mål att vara ledande och ett föredöme på vår marknad”.

Vårt oberoende gör att vi kan erbjuda alla olika slags miljödäck. Miljödäcken har lågt rullmotstånd och innehåller inga miljöfarliga oljor i gummiblandningarna. Lågt rullmotstånd gör att fordonet drar mindre bränsle och därmed minskar utsläppen. Tänk också på att breda däck ger högre rullmotstånd och att det är mycket viktigt med rätt lufttryck i däcken. Läs mer om rätt lufttryck här.  Prata gärna med oss om du vill göra ett miljöriktigt val nästa gång du köper däck.

Ny miljömärkning från EU

däckinfo

Fr.o.m. 1 november 2012 kommer en ny miljömärkning av däck. Den innebär att alla däck som säljs och är tillverkade efter 1 juli 2012 skall ha en etikett med de 3 prestandakraven på sig.

Den nya däckmärkningen är till för att kunden själv skall kunna utläsa en objektiv information om däcket och för att öka vägsäkerheten, sänka kostnaderna och minska däckens miljöpåverkan. Lagen omfattar däck för personbilar, 4X4, stadsjeepar (suv), lätt lastbil och lastbilar. Till exempel dubbdäck och MC-däck omfattas alltså INTE av den nya lagen. Märkningen liknar den som är på vitvaror fast med den skillnaden att den i stället för energi mäter: Bränsleeffektivitet/rullmotstånd, Grepp/bromsförmåga på vått väglag och extern ljudnivå/ däckbuller.   

Bränsleeffektivitet/ rullmotstånd.

Däcken står för ca 20 % av bilens bränsleförbrukning. Ju lägre rullmotstånd ett däck har desto mindre bränsle förbrukar fordonet och därmed blir det mindre koldioxidutsläpp. Skillnaden i bränsleförbrukning för en bil med däck av klass A jämfört med klass G är 0,5 liter per 100 km. Det innebär alltså besparing både för konsumenten och på miljön.          

Grepp/bromsförmåga på vått väglag.             

Här mäter man däckets prestanda (bromssträcka i meter) vid inbromsning på vått underlag från 80 km/h. Skillnaden mellan däck av klass A och klass G är ca 18 meter. Det är alltså stor skillnad i säkerheten på olika däck.

Extern ljudnivå/däckbuller.

Här anger man ljudnivån i decibel på ljudet som däcken avger utanför bilen (alltså inte det brus man hör inne i bilen). En våg anger högsta prestanda, 3 vågor lägsta. 3 vågor är gränsen idag, 2 vågor är kommande krav och 1 kurva är ytterligare 3 decibel under kommande gräns. Ju tystare ett däck är desto mer miljövänligt är det.

Nitrogen

Nitrogen i däcken behåller trycket! Luften omkring oss består av två ämnen: syre och kväve (även kallat nitrogen). Genom att separera dessa ämnen ifrån varandra kan man använda enbart nitrogen att fylla däcken med. Nitrogen i däcken i stället för vanlig luft innebär flera fördelar. Framför allt bibehålls rätt lufttryck i däcken i upp till tre till fyra gånger längre tid. Gummit i däcket fungerar som ett membran där luften sakta läcker igenom. Tack vare att kvävgasmolekylen (nitrogen) har andra egenskaper än syremolekylen så stannar luften kvar tre till fyra gånger längre tid i däcket. Nitrogen expanderar inte lika mycket vid olika temperaturer som vanlig luft gör. När det sitter en grön hatt på ventilen innebär det att däcket är fyllt med Nitrogen. Du kan fylla på med vanlig luft om du inte skulle ha tillgång till Nitrogen. Du måste dock tömma och fylla om hjulet igen för att få tillbaka alla fördelar och egenskaper det innebär med Nitrogen.

Ökad säkerhet, minskad bränsleförbrukning, ökad livslängd och bättre miljö! Ett bibehållet korrekt lufttryck gör att bilen rullar lättare. Det innebär i sin tur att bilen förbrukar mindre bränsle och orsakar lägre utsläpp av växthusgasen koldioxid. Om alla i Sverige körde med rätt tryck i däcken skulle miljön slippa 72000 ton koldioxid varje år! Med bibehållet tryck minskar däckslitaget och däckets livslängd ökar väsentligt. Tack var rätt tryck förbättras också väghållningen. Bilen blir mer lätthanterlig i en kritisk situation och bromssträckan blir kortare. Den luft som vanligtvis fylls i däcken innehåller fukt. När däcken växlar från varmt till kallt bildas det kondens på insidan av däcket och risken för korrosion på stål- och aluminiumfälgar ökar. I förlängningen påverkar det också däckets kvalitet. Nitrogen är torrt och inert, det vill säga det reagerar varken med däck eller fälg.

Efterfrågan ökar! Nitrogen i däcken började användas i Holland redan för 20 år sedan men det är först på senare år som utvecklingen har tagit fart. Idag kör mer än 1 miljon holländska fordon med nitrogen i däcken och et blir allt vanligare bland åkerier och transportföretag i övriga Europa. I flygindustrin har nitrogen använts länge, främst på grund av att risken för däckhaveri minskar.  I många hamnar måste fordon som transporterar farligt gods använda nitrogen eftersom den inte tillför syre om det skulle uppstå brand. Tack vare sina speciella egenskaper är nitrogen också vanligt inom racing, till exempel Formula 1 och NASCAR. Allt talar för att nitrogen kommer att bli mer och mer efterfrågat av både privatbilister och transportföretag.

Är du nyfiken vad det skulle innebära för dig att köra på Nitrogen? Kontakta oss så berättar vi mer.