Fälgar/TPMS

Vi säljer främst fälgar från OCL Brorsson och Specialfälgar. Det är ett stort utbud och vi har ofta några speciella fälgar som är på kampanj.

Priser på kampanjfälgar från OCL BRORSSONS här , från SPECIALFÄLGAR här.

Kom gärna in till någon av våra verkstäder och titta närmre på sortiment och priser. I länkarna nedan kan du gå in och titta hur de olika fälgarna ser ut på just din bil.

 

 

Vad är TPMS?

TPMS står för Tire Pressure Monitoring System.

I praktiken är det ett lufttrycksövervakningssystem som har syfte att varna om däcket/en har eller får ett för lågt lufttryck.

Vad säger lagen?

Direktiv 2007/46/EG kommer att göra TPMS - Tyre Pressure Monitoring System (Däcktrycksövervakning) obligatoriskt i alla EUländer + Schweiz, Norge och Island.

Lagen trädde i kraft den 1 november 2012 och gäller för alla nya typgodkännanden av personbilar och lätta lastbilar med entotalvikt upp till 3500kg.

Övriga bilar from 1/11 2014.

Eftersom TPMS är en säkerhetsfunktion (som airbag och ABS) är det inte tillåtet att de-aktivera systemet på de fordon som omfattas. För fordon som inte omfattas av ovanstående direktiv är det tillåtet att de-aktivera eller avlägsna systemet.

Grundläggande förutsättningar och bakgrund:

• Systemet skall varna vid 20% ”lufttrycksfall” och/eller <1,5bar.

• Varning måste ske inom 10 minuter från start

• Varning skall ske vid farter >40km/h och upp till bilens maxhastighet

• Skälet till införandet av lagen

- Miljö (co2 utsläpp/bränsleförbrukning)

- Säkerhet

 

Vad finns det för system?

Direkt system

- Lufttryckssensorer monterade på varje hjul

- Aktuellt lufttryck kan mätas/avläsas

Indirekt system

- Ingen egen sensor

- Lufttrycksskillnad avläses via ABS-sensorerna genom att skillnaden i rullomkrets genrerar en varning/differens

- Aktuellt lufttryck kan inte mätas/avläsas